برچسب: قوه مقننه

۲-۲-  فقه پزشکی ۱-۲-۲-  تاثیر فقه بر علم حقوق   سابقه ۱۴۰۰ ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهری فقه و حقوق را در بلاد اسلامی توجیه می‌کند؛ هر چند که طبع حقوق جدید بسیاری از مباحث موجود در کتب فقهی را قبول نمی کند اما بسیاری از مسایل طرح شده در فقه که […]

Read more