تکنیک ها و روش های جدید و کاربردی

تکنیک ها و روش های جدید و کاربردی

بازاریابی شبکه های اجتماعی ابزاری در مسیر دیجیتال مارکتینگ فراموش نکنید که تنها شبکه های اجتماعی را پلت فرم بازاریابی برای کسب و کار خود قرار ندهید، بلکه بازاریابی شبکه های اجتماعی را به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغات و گسترش کسب و کار خود در فضای آنلاین انتخاب کنید. باید به موضوع بازاریابی شبکه […]

Read more

 موسسه آتیه پرستاران سلامت یک شرکت خدمات پرستاری می باشد که با بیش از چند دهه سابقه توانسته است خدمات پرستاری فراوانی را به خانواده های محترم  نیازمند پرستار، ارائه دهد. همچنین  در کنار خدماتی همچون پرستار سالمند در منزل ، پرستار کودک در منزل ، پرستار بیمار در منزل ، همراه بیمار در بیمارستان […]

Read more

ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم که مبانی مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی، متضمن این معنا […]

Read more

۲-۲-  فقه پزشکی ۱-۲-۲-  تاثیر فقه بر علم حقوق   سابقه ۱۴۰۰ ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهری فقه و حقوق را در بلاد اسلامی توجیه می‌کند؛ هر چند که طبع حقوق جدید بسیاری از مباحث موجود در کتب فقهی را قبول نمی کند اما بسیاری از مسایل طرح شده در فقه که […]

Read more

مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه پزشک و بیمار مطرح می شود. در واقع، رابطه پزشک و بیمار به منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته و به موجب این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه، در برابر خدمات علمی خود همانگونه که نفعی […]

Read more

از آنجا که در آراء و اندیشه­های فقها حدود تمکین زوجه به روشنی بیان نشده است، در مقام دستیابی به این موضوع باید ابتدا ادله‌ی حقوق جنسی زوج به عنوان اصلی­ترین حق مرد بر همسرش بررسی شود تا از این رهگذر بتوان محدوده‌ی تمکین زوجه را تبیین کرد. در این مسئله به سه دلیل رایج […]

Read more

اثبات نشوز زوجه از طرف زوج مطابق مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر شوهر واجب می شود، چنانچه مرد مدعی نشوز زن باشد باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. اما مطابق مبنای سوم (رابطه نفقه با ریاست شوهر) ریاست زوج یکی از قواعد و آثار حاکم بر نکاح […]

Read more

برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان) می باشد که در فقه به «حق الطاعه» تعبیر شده است. به نظر می رسد آیات و روایات هم مؤید همین نظر است. در بررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء…»، (نساء، ۳۴) بیان شد که ابتدای آیه بیانگر حقی است […]

Read more

تمکین واژه­ای عربی و مصدر متعدی به معنای قدرت و سلطنت دادن است[۱]. برخی لغویین مکین را به معنای متمکن و صاحب قدر و منزلت می­دانند[۲]. در فرهنگ فارسی تمکین به معنای به فرمان بودن، قبول کردن، و قدرت دادن است[۳]  و در اصطلاح در دو معنای عام و خاص به کار می­رود. تمکین خاص […]

Read more

گفتار چهارم:موارد جواز خودداری زوجه از تمکین چنانچه پیشتر گفته شد، در متون فقهی ضرورت تمکین زوجه مصرح است، اما این تکلیف مطلق و بی­حدوحصر نبوده و به واسطه‌ی ادله‌ی حاکمی چون قاعده‌ی مشهور لاضرر و سایر ادله‌ی مذکور، تقییداتی بر آن مترتب می­شود. برای مثال، برخی فقها در فرض بیماری زوج، به استناد خوف […]

Read more