مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری

دانش مشتری[1]

دانش مشتری به گونه فزاینده ای همراه با بازاریابی به عنوان یک منبع  قابل توجه که می تواند ما را به مدیریت طرفداری از تحقیقات و توسعه رهنمون نماید، شناخته شده می باشد. این دانش به مقصود دستیابی به هدف توسعه راه حل و فرایند مدیریت ارتباط با مشتریان و تسهیل درک فرصت های بازار در حال شکوفایی می باشد. بر مبنای گاسپاری[2] (1998) دانش مشتری معطوف به درک مشتریان می باشد. از طرف دیگر پاگوته[3](2006) یک قدم جلوتر رفته و پیشنهاد می کند که دانش مشتری می تواند ترکیبی از دانش مشتری، دانش زنجیره تأمین و دانش مخصوص همکاری های مشترک و مانند آن باشد و این دانش از میان دو جریان دانش که ایجاد ارزش برای خریدار و تأمین کننده، عرضه می کند را خلق می کند که می تواند به ماورای شناسایی اطلاعات و دسته بندی مشتریان به دانش دست پیدا می کند. این موضوع باعث ایجاد یک سازمانی خارج از محیط کاری صنعت می گردد.یک منظر از دانش مشتری، دانش می باشد که در تملک شرکت باشد، اما ممکن می باشد این دانش متعلق به کسانی باشد که تمایل به واگذاری این دانش داشته باشند یا نداشته باشند.به علاوه دستیابی به طراحی و پیشرفت محصول(خدمات) جدید می تواند اثری در رسیدن به یک مرحله از جریان دانش مشتری باشد(موسی خانی و همکاران،1391).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آن چیز که سازمان ها بر آن داشته می باشد که با در نظر داشتن دانش مشتریان خود در جهت کسب مزیت رقابتی گام بردارند، این دیدگاه می باشد که همه منابع دانش موجود در درون مرزهای سازمان قرار نداشته و بایستی به فراتر از مرزهای یک سازمان گام برداشت و به استخراج، ذخیره، سازماندهی، پردازش و اشاعه این دانش به ویژه دانش مشتری پرداخت(رجبعلی بگلو،1391). اگر بخواهیم به شکل مفهومی دانش که در درون و بیرون مرزهای سازمان هست را به تصویر بکشیم می توان آن را به شکل (2-1) معرفی نمود.

[1] -Customer Knowledge

[2]-Guaspari

[3] -Paquette

سوالات یا اهداف پایان نامه :

این پژوهش جهت دست یابی به اهداف زیر انجام می گیرد:

  • مطالعه و سنجش ابعاد دانش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ابعاد ارزش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و ارزش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد ارزش مشتری و وفاداری مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و وفاداری مشتری.
  • مطالعه تأثیر ارزش مشتری بر وفاداری مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری  با فرمت ورد