مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

2-2 – نقدشوندگی و مفاهیم مرتبط با آن

2-2-1- مفهوم نقدشوندگی

هرچه بتوان یک دارایی را سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند قابلیت نقدشوندگی آن بیشتراست. این تعریف هم  در باره دارایی­های واقعی و هم داراییهای مالی کاربرد دارد. درجه نقد­شوندگی یک سر­مایه­گذاری وقتی پایین می باشد که یک قیمت منصفانه برای آن به سرعت به دست نیایید. یک دارایی را غیر نقدشونده می نامند اگر: اولا بازاری برای دارایی وجود نداشته باشد  که این موجب می گردد در هنگام فروش فرد مجبور به معامله با کسر گردد ( یعنی دارایی را کمتر از ارزش  واقعی آن بفروش برساند)

ثانیا: ارزش دارایی  برای خریداران  مشخص نباشد.  یعنی حتی اگر بازار سازمان دهی شده­ای برای دارایی خاص وجود داشته باشد، عدم نقدشوندگی  دارایی  موجب خواهد گردید که قیمت نوسانات بالاو فراوانی داشته باشد. علت اصلی این نوسانات وجود ریسک بالایی می باشد که فرد تحمل می کند زیرا که ممکن می باشد زمانی  که او به عنوان خریدار یا فروشنده به بازار  مراجعه می کند نتواند قیمت مناسبی برای  دارایی  بیابد.

در ادبیات مالی واژه  نقدشوندگی به دو مفهوم  مجزا تصریح دارد. مفهوم اول به نقدشوندگی داراییهای شرکت تصریح دارد،ازاین نظر که یک شرکت  وقتی  نقدشونده  نامیده می شوند که دارایی های نقد  نسبتا زیادی داشته باشند. مثل وجوه­نقد در ترازنامه این ارزش تصریح به ارزش تسویه داراییهای شرکت دارد.

مفهوم دوم،  نقدشوندگی  سهام معامله شده شرکت می باشد. از این  نظر شرکت وقتی نقده شونده می باشد که سهام آن نقد شونده باشد . یعنی با سرعت بیشتر، هزینه­ی کمتر و قیمت مناسبتری به فروش رسد.

2-2-2- نقدشوندگی بازار

نقدشوندگی بازار مفهومی هست که بسیار با نقدشوندگی سهام نزدیک می باشد. گاهی در ادبیات مالی یکسان در نظر گرفته  می گردد اما در ارتباط با آن می توان گفت نقدشوندگی بازار دید کلی به نقدشوندگی سهام می باشد. به عبارت بهتر بازاری نقدشونده نامیده می­گردد که دارای سهام­های نقد­شونده باشند. در تعریف دیگر  توانایی بازار  برای جذب  حجم  عظیم معاملات  بدون  ایجاد  نوسان  بیش از  اندازه  در  قیمت  تعریف می ­گردد.

نقدشوندگی  بازار  به عنوان عامل  مهمی  که  کارایی  بازار  را  تحت تاثیر  قرار  می­دهد، آغاز توسط کارایی  و اثربخشی  کارکرد کشف قیمت  بازار تعیین می­گردد.  برای مثال  بی اطمینانی  در مورد قیمت اجرای  معامله  در بازارهای  نقد  کمتر  می باشد. این امر مستلزم  برابری  قیمت اجرا  با متوسط   قیمتهای  پیشنهادی  خرید و فروش نیست،  بلکه  بدین  معناست  که  انحراف  بین  این  دو  بایستی قابل پیش بینی و در حداقل ممکن باشد. در اقدام این امر با فاصله کم و  باثبات بین قیمتهای عرضه و تقاضا همراه می باشد. پس بازارهای نقد بایستی امکان ورود و خروج را به گونه ی که کمترین اخلالی ایجاد گردد، یعنی با حداقل کاهش در ارزشهای اسمی، هزینه های معاملاتی اندک و در کوتاه مدت فراهم کنند هر چه نقدشوندگی بازار بیشتر باشد، تعداد سفارشهای متقابل برای سفارشهای انجام نشده بیشتر می باشد و پس احتمال انطباق مطلوب سفارشها افزایش می یابد.سرمایه گذاران به بازارهایی روی می آورند که از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند. پس نقدشوندگی عامل مهمی در رشد و توسعه بازارها به شمار می رود.( گزارش کمیته بازار های نو ظهور،2008)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری