عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

در اقتصاد مبتنی بر دانش امروز، مزیت رقابتی، بطور فزاینده ای در تسهیل روندهای اطلاعاتی انجام کار پیدا نمود می گردد تا در دسترسی به منابع و بازارهای خاص، لذا دانش و سرمایه فکری به عنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگی های اصلی و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح می شوند. در راستای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار نیز در نظر داشتن دانش موجود، چگونگی بهره گیری مؤثر از آن و ایجاد ساختکاری برای بهره گیری از اطلاعات و دانش جدید امری مهم و حیاتی شمرده می گردد که سازمان ها بایستی توجه ویژه ای به آن داشته باشند. در سال های اخیر مشارکت دادن مشتریان در طراحی محصولات و خدمات جدید، به عنوان یک عامل بسیار مهم برای موفقیت شرکت ها در نظر گرفته می گردد. تضمین کیفیت با نیازهای مشتری شروع شده، با رضایت او پایان می پذیرد. پس تولیدکنندگان بایستی به ندای مشتری در سراسر مراحل طراحی محصولات و خدمات توجه کنند. این که شرکت ها چگونه می توانند مشتریان خود را بشناسند؛ چه چیزی واقعاً برای مشتریان اهمیت دارد؛ خواسته ها و نیازهای واقعی مشتریان چه چیزهایی هستند؛ مشتریان چگونه انگیزه خرید پیدا می کنند و چه چیزی باعث رضایت و وفاداری مشتریان می گردد؛ نیازمند روش های تحقیقات بازاریابی می باشد. در نظر داشتن رضایت مشتری و برآورده کردن نیازهای وی، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می ‌کند. پس، شناسایی نیازهای مشتریان و تبدیل آنها به ویژگی های طراحی محصولات و خدمات، امری حیاتی برای رقابتی ماندن در بازار می باشد.  در بخش اول این فصل آغاز به تعریف دانش، مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش مشتری، جریان های دانش، ارزش مشتری، وفاداری مشتری پرداخته می گردد، سپس در بخش دوم پیشینه تحقیقات ارائه می گردد و در نهایت مدل مطالعاتی پژوهش ارائه می گردد.

 

2-2- دانش[1]

اینکه دانش چیست، یکی از سئوالاتی می باشد که بشر همیشه با آن درگیر بوده و این سئوال ذهن بسیاری از فلاسفه را برای قرن دها به خود مشغول داشته می باشد. پس در حالی که افزایش گسترده معاصر علاقه به مدیریت دانش، اهمیت دانش را بیش از پیش نمایان کرده می باشد، اما بدین معنی نیست که دانش یک سئوال جدید یا بدیع می باشد. در عین حال در عصر حاضر گرایش و در نظر داشتن موضوع دانش بیش از علاقه به موضوع مدیریت دانش می باشد( سیف الهی و داوری، 1387). در کوشش برای پاسخ به این سئوال که “دانش چیست” مارتنسون به نقل از منوریان(1385) این نکته را مطرح می سازد که گرچه فلاسفه صدها سال می باشد که در ارتباط با این موضوع بحث می کنند اما کوشش برای یافتن یک تعریف رسمی همچنان ادامه دارد. در همین ارتباط داونپورت و پروساک(1379) دانش را مخلوط سیالی از تجربیات و اطلاعات جدید فراهم می کند. نوناکا و تاکوچی(1996) استدلال می کنند که دانش ساخت ذهنی می باشد که شامل باورها، چشم اندازها، مفاهیم، قضاوت ها، انتظارات، روشها و معلومات خاص با هدف پیش بینی عواقب آینده یا برای ساخت استنتاج می باشد. دانش از دیدگاه­های مختلف، توسط صاحبنظران ارائه شده می باشد که به بعضی از آنها در جدول(2-1) تصریح می­گردد.

[1] – Knowledge

سوالات یا اهداف پایان نامه :

این پژوهش جهت دست یابی به اهداف زیر انجام می گیرد:

  • مطالعه و سنجش ابعاد دانش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ابعاد ارزش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و ارزش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد ارزش مشتری و وفاداری مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و وفاداری مشتری.
  • مطالعه تأثیر ارزش مشتری بر وفاداری مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری  با فرمت ورد