عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری

خصوصیات دانش

در ادبیات دانش، خصیصه های زیر از دانش اظهار شده می باشد:

دانش به آسانی ذخیره نمی گردد. دانش چیزی می باشد که در ذهن بشر می نشیند یا در کامپیوتر بر خلاف مواد اولیه، دانش معمولاً کد نمی گردد، حسابرسی نمی گردد، موجودی گیری نمی گردد و در یک انبار روی هم چیده نمی گردد تا کارکنان از آن بر حسب نیاز بهره گیری کنند. دانش پراکنده می باشد و راحت از دست می رود. دانش را می توان چنین نعریف نمود:

دانش پراکنده می باشد، خود سازمانده می باشد ،به دنبال جامعه می گردد، بر زبان سفر می کند، غلطان می باشد، رها بودن را دوست دارد، تجربه می کند، تا ابد رشد نمی کند، پدیده اجتماعی می باشد، چند وجهی و چند وجهی می باشد.

اطلاعات ارزش کمی دارد و به دانش تبدیل نخواهد گردید مگر اینکه در ذهن بشر پردازش گردد. اگر چه اطلاعات دانش نیست اما جنبه ی مهمی از دانش می باشد. دانش اگر بهره گیری نشود بی اثر می باشد. دانش با ارزش ترین شکل اطلاعات می باشد که آماده کاربرد در تصمیمات و اقدامات می باشد( مارتنسون، 1379). دانش اهرم کسب و کار می باشد. دانش کسب و کار بر دو پایه استوار می باشد:

  • مدیریت آن چیز که قبلاً می دانستیم.
  • نوآوری که کاربردی کردن دانش می باشد( حاج حسینی،1378).

اهرم دانش در شش مورد قابل دسته بندی می باشد:

1-دانش مشتری

2-دانش کارکنان

3-دانش محصولات

4-دانش فرایندها

5-دانش روابط

6-دانش دارایی

دانش مشتری، حیاتی ترین دانش از میان دانش های فوق برای سازمان ها می باشد. مزایای به کارگیری این دانش ها برای سازمان ها عبارتند از:

الف) اجتناب از اشتباهات با هزینه ی بالا

ب) افزایش سرعت حل مسأله

ج) افزایش نرخ نوآوری

د) بهره گیری از بهترین تجارب

ه) ایجاد کسب و کار

و) ارائه خدمات بهتر به مشتری.

زمانی یک سازمان می تواند از دانش خود به گونه مؤثر بهره گیری کند که:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) مدیریت دانش در جهت استراتژیک سازمان باشد.

ب) مدیریت شرکت نسبت به مزایای دانش آگاه باشد.

ج) رهبری و مرجعیت دانش در شرکت وجود داشته باشد.

د) هدف عملیاتی دانش در یک چشم انداز مشخص باشد.

ه) فرایندهای اطلاعات و دانش به گونه نظامند ایجاد شده باشد.

و) امکانات تکنولوژیک مناسب در سازمان وجود داشته باشد.

ز) فرهنگ سازمانی حامی تولید دانش و فراگیری دانش باشد (صلواتی و همکاران،1390).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

این پژوهش جهت دست یابی به اهداف زیر انجام می گیرد:

  • مطالعه و سنجش ابعاد دانش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ابعاد ارزش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و ارزش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد ارزش مشتری و وفاداری مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و وفاداری مشتری.
  • مطالعه تأثیر ارزش مشتری بر وفاداری مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری  با فرمت ورد