عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری

دانش از مشتری[1]

این نوع دانش را می توان به عنوان ایده ها، تفکرات و اطلاعاتی که سازمان از مشتریانش دریافت می کند، تعریف نمود. این بینش ها می تواند درمورد محصولات و خدمات حاضر، روندهای مشتریان و نیازهای آتی و ایده هایی برای نوآوری در محصولات شرکت باشد. ایده هایی که برای موفقیت نوآوری های محصول ارائه می شوند، معمولا، از کاربر و مشتری نهایی ظاهر می شوند و نه در داخل سازمان؛ پس سازمان می بایستی به گونه فعال این قسم دانش را برای کشف نوآوری در نظر بگیرد. تمرکز بایستی بر روی تحویل آن چیز که مشتریان می خواهند باشد نه برای خلق چیزهایی که در آینده با عدم نیاز مشتری همراه باشد. این شامل نظاره و گفتگو می گردد اما مشکل مکالمه این می باشد که از این طریق مشتری نمی تواند آن چیز که نیاز دارد را تجسم کند. آنها متوجه نیاز چیزی نمی شوند مگر اینکه محصولات نوآورانه ای به آننا پیشنهاد گردد. آنها به مشتریان کمک می کنند تا در ارتباط با محصولات خلاقیت داشته باشند و محصولات را با در نظر گرفتن نیازهای خاص و ترجیحات خود شخصی سازی کنند(بوس و سوگوماران[2]،2003). از دیدگاه شامی زنجانی و دیگران (2008)دانش از مشتری وعی دانش( همچنین داده یا اطلاعاتی که می تواند تحلیل، تفسیر و سرانجام تبدیل دا دانش شوند) که شرکت در ارتباط با ارتقای محصولات و خدماتش به دست می آورد. دانش از مشتری شامل اطلاعات مرتبط با شرکت و رقبا می باشد. اطلاعات مرتبط با شرکت نتیجه دیدگاه مشتری درمورد شرکت و اطلاعات مرتبط با رقبا، ناشی از دیدگاه مشتری درمورد رقبا می باشد(رولی[3]،2002).

 

2-7-3- دانش درمورد مشتری[4]

نوعی از دانش که به سازمان کمک می کند مشتریانش را بشناسد  و بر آنها به گونه مؤثری هدفگذاری کند. سه نوع دانش درمورد مشتری وجو دارد، جمعیت شناختی، روانشناختی و رفتاری (بوس، سوگوماران، 2003). از دیدگاه شامی زنجانی و دیگران (2008) دانش درمورد مشتری نوعی از دانش (همچنین داده یا اطلاعاتی که می تواند تحلیل، تفسیر و سرانجام تبدیل به دانش شوند) که شرکت برای شناخت بهتر مشتریان هدفش به دست می آورد. شرکت ها نه تنها دانش درمورد مشتریان بلکه داده ها، اطلاعات و دانش خرید درمورد مشتران را نیز کسب می کنند. آنها انواع ” دانش درمورد مشتری” را عبارت می دانند از:

 • دانش و اطلاعات در مورد مشتریان فعلی؛
 • دانش و اطلاعات تاریخی مشتریان فعلی؛
 • دانش و اطلاعات شخصی مشتریان بالقوه؛
 • دانش و اطلاعات مربوط به علایق و ترجیحات مشتریان بالقوه (رولی، 2002).

[1] – Knowledge from customer

[2] – Bose & Sugumaran

[3] – Rowley

[4] – Knowledge about customer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

این پژوهش جهت دست یابی به اهداف زیر انجام می گیرد:

 • مطالعه و سنجش ابعاد دانش مشتری.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه و سنجش ابعاد ارزش مشتری.
 • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و ارزش مشتری.
 • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد ارزش مشتری و وفاداری مشتری.
 • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و وفاداری مشتری.
 • مطالعه تأثیر ارزش مشتری بر وفاداری مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری  با فرمت ورد