عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری

  • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
  • دانش مشتری

تعریف مفهومی: دانش مشتری، دارایی نامحسوس بسیار ضروری برای هر سازمانی می باشد، زیرا به آن سازمان کمک می کند تا خود را در راستای تولید ارزش سازماندهی کند. پژوهشگران علم بازاریابی توصیه می کنند، کارکنان سازمان بایستی هر فرصتی را که برای تعامل با مشتری پیش می آید، دنبال کنند تا بتوانند پایگاه اطلاعات خود را نسبت به مشتری غنی تر سازند.

تعریف عملیاتی: دانش مشتری دارای ابعاد دانش از مشتری، دانش درمورد مشتری و دانش برای مشتری می باشد که در پرسشنامه از سئوال 1 تا 13 مورد سنجش واقع داده شده می باشد (فنگ و تیان 2004، جیکیان2003).

 

تعریف مفهومی: این نوع دانش را می توان به عنوان ایده ها، تفکرات و اطلاعاتی که سازمان از مشتریانش دریافت می کند تعریف نمود. این بینش ها می تواند درمورد محصولات و خدمات حاضر، روندهای مشتریان و نیازهای آتی و ایده هایی برای نوآوری در محصولات شرکت باشد.

تعریف عملیاتی: دانش درمورد مشتری شامل؛ انتظارات مشتری بالقوه، دانش مربوط به نیازمندی های مشتری بالقوه، ترجیحات محصول یا خدمتی مشتری،دانش جمعیت شناختی مشتری و انتظارات فعلی مشتری می باشد که در پرسشنامه از سئوال 1 تا 5 مورد سنجش واقع داده شده می باشد(فنگ و تیان 2004، جیکیان2003).

.

  • دانش از مشتری

تعریف مفهومی: نوعی از دانش که به سازمان کمک می کند مشتریانش را بشناسد و بر آنها به گونه مؤثری هدفگذاری کند.

تعریف عملیاتی: دانش از مشتری در این پژوهش شامل؛ ایده های خلاقانه درمورد محصولات و خدمات جدید شرکت، تجربه بهره گیری محصول یا خدمتی خاص از شرکت، دانش بازار، دانش تأمین کنندگان می باشد که در پرسشنامه از سئوال 6 تا 10 مورد سنجش واقع داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

این پژوهش جهت دست یابی به اهداف زیر انجام می گیرد:

  • مطالعه و سنجش ابعاد دانش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ابعاد ارزش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و ارزش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد ارزش مشتری و وفاداری مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و وفاداری مشتری.
  • مطالعه تأثیر ارزش مشتری بر وفاداری مشتری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری  با فرمت ورد